0516-481700

Activiteiten van/met ouders

De school kan niet zonder hulp van ouders. Voor ouders is geven van hulp een middel om meer bij de school betrokken te zijn. Gedurende het schooljaar worden er meerdere zaken georganiseerd waar uw bijdrage voor op prijs wordt gesteld. Zodra dit zich voordoet kunt u zich hiervoor aanmelden.
Een paar voorbeelden:
• Begeleiding bij excursie en uitstapjes
• Helpen bij de sportdag
• Leesouder

Activiteiten voor ouders
Gedurende het schooljaar vindt er een aantal activiteiten plaats waarbij zowel kinderen als ouders welkom zijn. Dit kan variëren van de schoolkerkdienst, afsluiting van de kinderboekenweek, samenzang met kerst tot optreden op het open podium. Jaarlijks plannen we een aantal activiteiten waarbij we de aanwezigheid en betrokkenheid van ouders zeer waarderen. Kijk op de schoolkalender of via onze website www.votumnostrum.nl naar de planning van dit schooljaar.

Ouders en inspectie
Scholen staan onder toezicht van het rijk. Ieder jaar moet de school zich bij de Inspectie van het Onderwijs verantwoorden over de kwaliteit van haar onderwijs. Achterin de gids staan adres en telefoonnummer vermeld. Daarnaast is er een loket voor klachten over ‘seksuele intimidatie en seksueel misbruik’ en ‘psychisch en lichamelijk geweld’.

Ouders en vragen over onderwijs
Voor vragen over onderwijs kunt u gratis terecht bij de informatie- en advieslijn 0800-5010. Dit is een initiatief van landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs, zoals OUDERS VAN WAARDE. Hier staan deskundige medewerkers met ervaring in het onderwijs voor u klaar om iedere vraag over onderwijs te beantwoorden, u te informeren of van advies te voorzien. Voor meer informatie zie www.ouders.net