0516-481700

Autonomie

"Ik kan het nu zelf doen"

Je wilt dat er rekening wordt gehouden met jouw eigen ideeën, wensen, belangstelling. Daarom komen we tegemoet aan de wens van ieder kind in zijn streven naar onafhankelijkheid en zelfontplooiing. We geven ruimte tot eigen initiatief, ruimte voor een eigen aanpak en een eigen oplossing. We stimuleren de eigen inbreng en de eigen mening. We vragen van de kinderen verantwoordelijkheid voor hun eigen leren op zich te leren nemen. Daarin zijn kinderen verschillend wat betreft (on)afhankelijkheid en daar houden we rekening mee.