0516-481700

Geschiedenis

Geschiedenis

Meer dan honderd jaar christelijk onderwijs 

De christelijke lagere school is geopend in 1909 met de passende naam School met den bijbel. De school was eerst gesitueerd aan de Merkebuorren. Er werd gestart met 3 leerkrachten. In 1973 is de school verhuisd naar de Welfingstrjitte en kreeg de huidige naam Votum Nostrum. In 1988 is de school uitgebreid met een kleuterlokaal en een speellokaal. In 1997 nog eens met een lokaal en een IRT-ruimte.

In 2001 is de school verbouwd. De school is uitgebreid met een handvaardigheidsruimte, een grotere personeelskamer, een nieuwe IRT-ruimte en een directiekamer. Verder is de hal helemaal opgeknapt en is er een open keuken in de hal gekomen.