0516-481700

Hier staan we voor

Wie Votum Nostrum binnenkomt maakt kennis met een gezellige school met een duidelijke eigen identiteit waar iedereen welkom is. 
Vanuit een protestants-christelijke grondslag bieden wij een veilige omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

CBS Votum Nostrum maakt deel uit van PCBO Smallingerland e.o.