0516-481700

Identiteit

Identiteit

Christelijk onderwijs

Het wezen van de Christelijke school ligt niet enkel en alleen in het feit, dat er in die school een Bijbel is en dat men daarvan op de hoogte is, maar ook dat de leerlingen geleerd wordt de waarden en normen uit de Bijbel te verstaan en er naar trachten te leven. De Bijbel dus als leesboek en leefboek. Geen boek tussen andere boeken, maar het Boek der boeken. Onderwijzen en onderwezen worden, om te leren leven uit dat boek.
 
Dat betekent voor de leerling dat getracht zal worden hem/haar recht te doen in zijn/haar totale ontplooiing en ontwikkeling. Wij denken daarbij aan specifiek-pedagogische begeleiding bij leer- en/of gedragsproblemen. Naast onderwijs gericht op de ontwikkeling van verstandelijke vermogens willen wij ons ook richten op de harmonieuze ontwikkeling van elke individuele leerling en daarbij rekening houden met al zijn/haar gaven van hoofd, hart en handen.
 

Lees verder