0516-481700

Mondelinge informatie

Informatieavonden
In september is er een eerste contactmoment over het betreffende schooljaar van uw kind. Ook kunt u dan kennismaken met de leerkracht.

Contactavonden (10- minuten gesprekken)
Per schooljaar zijn er 3 contactavonden waarvan 2 rondom de rapporten. Tijdens deze zogenoemde 10-minuten gesprekken staat de ontwikkeling van uw kind centraal, uw inbreng tijdens deze gesprekken is van belang om een compleet beeld van uw kind te krijgen. Mocht de tien minuten niet voldoende zijn, dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Blijft een vraag onopgelost of een probleem niet naar tevredenheid behandeld, dan is de tweede stap een gesprek met de intern begeleider. Een derde stap om uw vraag of probleem te bespreken is een afspraak te maken met de directeur.