0516-481700

Ouders

Als u uw kinderen op CBS Votum Nostrum inschrijft, geeft u daarmee een deel van de opvoeding in onze handen. Wij voelen dat als een grote verantwoordelijkheid en willen de ouders betrekken bij de leerontwikkelingen van hun kinderen en bij de dagelijkse gang van zaken op de school. Een goede samenwerking en afstemming bevordert het welbevinden van de kinderen.