0516-481700

Adenium

Adenium is de holding van OPO-Furore en PCBO Smallingerland e.o. en bestuurt 32 scholen in de gemeenten Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. We richten ons op de haalbare ontplooiing van ieder kind. Talenten van kinderen en medewerkers worden ingezet om dit doel te realiseren.
Respect hebben voor de ander, eigenaar zijn van je eigen ontwikkeling en elkaar zien als uniek wezen vinden we daarbij van groots belang. We geloven in de kracht van de lokale kleur en identiteitsrijkheid van onze scholen, met een stevig bestuurlijk fundament.

Adenium is de Latijnse naam van de woestijnroos. Dit is een sterke plant die vanuit verschillende loten een prachtige bloei laat zien. Adenium wil een krachtige bloei laten zien in het leren en leven van leerlingen en medewerkers. Op 1 januari 2019 is de holding Adenium opgericht. OPO-Furore en PCBO-Smallingerland e.o. zijn de twee dochters in deze holding. Deze twee dochters werken met behoud van de eigen identiteit zeer nauw samen in het belang van het onderwijs voor meer dan 5000 kinderen. De holding heeft een eigen Servicebureau ter ondersteuning van de 32 scholen, dat gevestigd is in Drachten.

Lidmaatschap van de vereniging

Adenium is een vereniging. Dit houdt in dat de ouders van de leerlingen de statuten onderschrijven en lid van Adenium zijn geworden. Zodra u uw kind op één van onze scholen inschrijft wordt u hetzelfde gevraagd.
Met uw lidmaatschap heeft u inspraak in het beleid van de organisatie en heeft u de mogelijkheid om plaats te nemen in de schoolcommissie en de medezeggenschapsraad

Meer informatie over Adenium vindt u op de website: https://www.adenium.nl/