0516-481700

Schoolcommissie

De schoolcommissie is een afvaardiging van ouders die deelneemt aan de dagelijkse gang van zaken in de school. De belangrijkste taak van de schoolcommissie is het ondersteunen van het schoolteam bij diverse activiteiten op school. De schoolcommissie functioneert als klankbord voor het team. In de schoolcommissie is één teamlid vertegenwoordigd.

Activiteiten die door de schoolcommissie worden gecoördineerd:

 • Sporttoernooien uit de sportagenda van Sportbedrijf Smallingerland
 • Hoofdluiscontrole
 • Schoolfotograaf
 • Verkeersouders 

Activiteiten waarin de schoolcommissie een rol speelt als het gaat om meedenken en mee-organiseren.

 • Schooltuin
 • Inspiratieteam ouderbetrokkenheid
 • Ouderenquête
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Paasfeest
 • Inning ouderbijdragen
 • Ondersteuning bij projecten
 • Ouderavond
 • Schoolfeesten
 • Lief en leed

De schoolcommissie bestaat uit de volgende ouders:

Klaas Hulder (voorzitter)
Nynke Roijinga  (secretariaat)
Kees Talsma (beheer en gebouw)
Hilja Russchen (lid)
Gerrit Elsinga (lid)
Andrea Dees (lid)