0516-481700

Schriftelijke informatie

De schoolgids
In de eerste schoolweek krijgt u een melding dat de schoolgids is aangepast en te vinden is op de website van onze school.

Schoolkalender
Aan het begin van het schooljaar ontvangt ieder gezin een schoolkalender. Hierin staan de data van alle geplande onderdelen zoals vakanties, ouderavonden en andere schoolse activiteiten. Hiernaast vindt u informatie over schooltijden en staat er basisinformatie in mbt onze school.

De nieuwsbrief
Eens per twee weken komt de Nieuwsbrief uit. Deze wordt op de website van onze school geplaatst. Bij uitkomst van de Nieuwsbrief krijgt iedere ouder hiervan een mail met een link. In de nieuwsbrief leest u over belangrijke gebeurtenissen op school. Tevens toont de nieuwsbrief de agenda van de komende weken.

Website
Op de website van onze school (www.votumnostrum.nl) kunt u naast enige historische informatie natuurlijk het schoolnieuws te weten komen. Tevens is de website het fotoboek van de school. Van elke klas laten we regelmatig foto’s van allerlei activiteiten uit de klas of van de school zien. Dit fotoboek is afgeschermd met een wachtwoord. Dit wachtwoord ontvangt u op moment dat uw kind ingeschreven staat op onze school.

Rapportage
Twee maal in het jaar wordt een rapportfolio meegegeven naar huis: in januari en juni/juli. Dit rapportfolio geeft een beeld van het functioneren van het kind in zijn jaargroep en laat de onderdelen zien waar uw kind trots op is. De methode onafhankelijke scores van CITO worden getoond op het ouderportaal. Iedere ouder krijgt hiervoor een account na inschrijving van uw kind. Voorgaande wordt indien gewenst met u doorgenomen tijdens een zogenoemd ’10- minuten gesprek