0516-481700

Werken aan betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Kleuters hebben dagelijks hun arbeid-naar-keuze uur: een kind kiest zelf in welke hoek en met welke activiteit hij/zij werkt aan verschillende activiteiten. De gemaakte keuze wordt door de leerling op het planbord zichtbaar gemaakt. De groepen drie tot en met acht hebben een taakbrief waar de activiteiten van die dag (groep 3) of week (groep 7/ 8) op staan. Soms krijgt een leerling een taakbrief of maat. De taakbrief geeft structuur voor de kinderen maar ook voor de leerkracht. Werken met kinderen is hen prikkelen tot nadenken: voorbeelden noemen, door vragen stellen tot oplossingen komen, en een stappenplan leren uitvoeren. In de groep is de leerkracht hiermee bezig; met de hele groep, met een kleine groep of met een enkel kind. Zo leren kinderen zelfstandigheid. Zo leren ze eigen mogelijkheden kennen. Kinderen leren aan de ene kant in afhankelijkheid van hun leerkracht die de expert en de coach is. Aan de andere kant leren ze onafhankelijk van de leerkracht te worden en initiatief te nemen in hun eigen leerproces.