0516-481700

Werken met een programma

CBS Votum Nostrum biedt kinderen de leerstof in jaarprogramma’s aan. Dat betekent dat alle leerlingen in een bepaald leerjaar dezelfde leerstof krijgen aangeboden. Maar er bestaat verschil tussen leerlingen; in intelligentie en in tempo, in leerstijl en belangstelling. Daar houden leerkrachten rekening mee. Het ene kind krijgt extra uitleg of krijgt deels een aangepast programma. Het andere kind wordt de uitdaging geboden om te werken aan de verdieping in de leerstof. Het werken met alle kinderen van de groep aan hetzelfde thema geeft verbondenheid en leidt tot samen leven en – beleven en tot leren van en met elkaar. In de groepen één en twee werkt de leerkracht steeds een aantal weken rondom een thema. In dit thema komen verschillende activiteiten aan de orde zoals spreken en luisteren, woordenschat, getalbegrip en tellen, ordenen, bewegingsonderwijs, muziek, dans en drama. Leerkrachten volgen en observeren de kinderen en werken aan de voorbereiding op het leren lezen, schrijven en rekenen. In de groepen drie tot en met acht werken leerkrachten aan de hand van methodes voor alle leervakken. Deze methodes zijn een middel om te komen tot leren. De leerkracht kan dan ook besluiten om van de methode af te wijken en andere manieren of middelen in te zetten maar over het algemeen is de methode de leidraad.